O projekcie

Projekt jest kontynuacją realizowanych w roku 2013 warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Inspiracja przez sztukę”. 
Obejmuje organizację:
- zajęć plastycznych „Zabawa twórcza- twórczość zabawna”,
- zajęć fotograficznych „Młody fotograf”,
- zajęć muzycznych „Fortepiano”,
- zajęć wokalnych „Studio - vocalmania”.

Bezpłatne warsztaty odbędą się w okresie wakacyjnym i skierowane będą dla 40 dzieci, po 10 osób na poszczególnych warsztatach, w wieku od 9 do 16 lat, pochodzących z terenu powiatu sanockiego. 
Efektem finalnym projektu będzie koncert inaugurujący nowy rok szkolny 2015/2016 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku oraz wystawa prac i fotografii uczestników, ustawiona w budynku PSM na profesjonalnych wielkoformatowych tablicach wystawowych przez okres 1 miesiąca. Dodatkowo wydany zostanie folder zawierający prace i zdjęcia uczestników.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2-3 godz.  Łączna liczba godzin zajęć - 108, w tym warsztaty fotograficzne - 27, zajęcia plastyczne - 27, warsztaty muzyczne – 27, warsztaty wokalne – 27.

 Warsztaty fotograficzne  „Młody fotograf”

Opis zajęć:

 Warsztaty fotografii artystycznej składają się:

- z części teoretycznej (wykłady, pokazy filmowe, slideshow)

- z części praktycznej (korekta prac, zajęcia w plenerze).

Zajęcia fotograficzne mają na celu oswojenie młodzieży z aparatem. Wyjaśnimy najważniejsze pojęcia, historię i to w jaki sposób zdjęcia powstają oraz co można z nimi zrobić. Podczas zajęć uczestnicy poznają nie tylko podstawy posługiwania się aparatem ale dowiedzą się przede wszystkim, jak zapanować nad jego ustawieniami aby uzyskiwać zadowalające zdjęcia w różnych warunkach. Poznają proste sposoby na uatrakcyjnienie zdjęć, tak aby wyróżniały się spośród innych, miały w sobie to „coś” co pozwoli je nazwać fotografią artystyczną. Zajęcia pobudzają wyobraźnię, uwrażliwiają na otoczenie, stanowią punkt wyjścia do traktowania fotografii jako środka wyrazu. Młodzież chętnie posługuje się aparatem by opowiedzieć o emocjach i ważnych dla niej wydarzeniach. Poznamy ciekawostki oraz różne sposoby używania aparatów. Jako, że uczyć się jest najłatwiej
i najprzyjemniej poprzez praktykę, dlatego zajęcia będą miały głównie charakter zajęć praktycznych.

Na koniec cyklu warsztatów odbędzie się wystawa prac uczestników na profesjonalnych tablicach wystawienniczych.

 
Zajęcia plastyczne „Zabawa twórcza - twórczość zabawna”

Opis zajęć:

Na każdym spotkaniu poruszana jest inna tematyka i technika: pastele, farby wodne, kredki, technika collage'u, robione będą wyklejanki przy użyciu naturalnych materiałów, rzeźba
w plastelinie i glinie. Wykorzystane zostaną kolorowe tkaniny i włóczki czy samoprzylepne folie reklamowe, które świetnie nadają się do budowania przeróżnych makiet. Ponadto wykorzystana zostanie tablica interaktywna, dzięki której młodzi artyści będą odkrywać świat wyobraźni, a rysując ołówkiem, malując farbami i rzeźbiąc - doświadczać radości tworzenia.

Na koniec cyklu warsztatów odbędzie się wystawa prac uczestników na profesjonalnych tablicach wystawienniczych.

 
Warsztaty muzyczne – „Fortepiano”

Opis zajęć:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, którzy chcą rozwijać w pełni talent pianistyczny. Zarówno pod kątem profesjonalno-artystycznym, jak i teoretycznym. W czasie warsztatów dzieci będą uczyć się wysokości dźwięków na pięciolinii i klawiaturze, metrorytmiki, prawidłowego ułożenia rąk na klawiaturze i przede wszystkim odczytywania treści muzycznej utworów. Uczestnicy lekcji, będą mieli możliwość obserwacji profesjonalnych zajęć „z bliska” na dużym ekranie. Do tego celu wykorzystana zostaną dwa wizualizery, z których jeden skierowany będzie na ręce pianisty i klawiaturę, drugi na zapis nutowy. Taka forma pracy pozwoli pozostałym uczestnikom weryfikacji własne umiejętności z umiejętnościami innych pianistów oraz efektywną naukę. W zależności od stopnia przyswajania wiadomości, każdy uczeń realizował będzie materiał na miarę swoich umiejętności, zarówno indywidualnie jak
i w grupach. Rozwój muzyczny i kontakt z muzyką wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.

Wizualizery zostały zakupione ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji pierwszej edycji projektu.

 
Warsztaty wokalne – „Studio - vocalmania”

Opis zajęć:

Śpiewanie daje mnóstwo radości! Głos jest jednym z najpiękniejszych instrumentów,
a nauka śpiewu pozwala najpełniej odkryć jego możliwości. Zajęcia wokalne pomogą rozwinąć umiejętność posługiwania się głosem, zgodnie z fizjologią aparatu głosowego, na poziomie mowy i śpiewu. Śpiew jest bowiem przedłużeniem poprawnej wymowy. Warsztaty przyczynią się ponadto do korekty wad wymowy i korekty emisji głosu. Możliwość konsultacji z emisji głosu, dykcji i śpiewu klasycznego. W oparciu o zasady klasycznej emisji głosu, uczestnicy poznają zasady prawidłowego wydobywania dźwięku - w mowie i śpiewie - poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wokalne, oddechowe i dykcyjne. Podczas zajęć rozwinięta zostanie umiejętność słuchania i rozumienia dźwięków, uczestnicy poznają elementy języka muzycznego (m.in. melodykę, rytmikę , barwę) doskonale się przy tym bawiąc. Wspólnie z prowadzącym poznają możliwości swojego głosu, rozwijając muzyczną wyobraźnię i poczucie rytmu. Śpiewanie, zwłaszcza w zespole doskonale uczy uważności, wrażliwości na dźwięk i jego barwę, jest także fascynującą podróżą, w trakcie której młodzi ludzie w naturalny sposób poznają różnorodne style i gatunki muzyczne. Podczas zajęć zostanie wykorzystany profesjonalny rejestrator muzyki i dźwięku, który umożliwi oddzielne nagrywanie dźwięków, miksowanie ich w jedną, nową ścieżkę. Umożliwi również  poprawianie, ponowne nagrywanie, podmienianie, dostosowywanie i korygowanie każdej nagranej wcześniej ścieżki do momentu, aż rezultat, będzie perfekcyjny. Taki zabieg pozwoli uczestnikom usłyszeć rezultat swojej pracy, wskazać własne błędu i je skorygować oraz stworzyć profesjonalne nagranie muzyczne udostępnione uczestnikom na płytkach CD jako efekt finalny zakończonych warsztatów wokalnych.