Inspiracja przez sztukę

Projekt „Inspiracja przez sztukę” obejmuje warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu:

- zajęcia plastyczne „Zabawa twórcza- twórczość zabawna”,
- fotograficzne „Młody fotograf”,
- muzyczne „Fortepiano”,
- wokalne "Studio - vocalmania".

Warsztaty odbędą się w okresie wakacyjnym i skierowane będą dla 40 dzieci
w wieku od 9 do 16 lat, pochodzących z terenu powiatu sanockiego.

Głównym celem projektu „Inspiracja przez sztukę” jest wsparcie i rozwój utalentowanych dzieci i utalentowanej młodzieży pochodzącej z terenu powiatu sanockiego. Poprzez zapewnienie im bezpłatnych zajęć i zaangażowanie uznanych specjalistów w danej dziedzinie, znanych w środowisku lokalnym, dzieci będą miały możliwość ustalenia ścieżki własnego rozwoju.

Efektem finalnym projektu będzie koncert inaugurujący nowy rok szkolny 2015/2016 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku oraz wystawa prac i fotografii uczestników, ustawiona w budynku PSM na profesjonalnych wielkoformatowych tablicach wystawowych przez okres 1 miesiąca. Dodatkowo wydany zostanie folder zawierający prace i zdjęcia uczestników.

Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.